Nadační fond Běly Jensen

Nadační fond Běly Jensen
Přejít na obsah
Hlavním smyslem Nadačního fondu Běly Jensen je každoroční představení osobnosti (v případě manželů nebo spolupracovníků dvou osobností), která si nejvíce zaslouží ocenění a vyznamenání v oblasti veřejného života, kultury, vědy, techniky, zdravotnictví a ostatních společensky prospěšných činností. Tuto osobnost, popř. osobnosti, vybere každý rok správní rada a ocení ji Cenou Běly Jensen, jejíž součástí je částka 200 000,- Kč. V případě, že se v daném roce nepodaří vhodného kandidáta vybrat, nebude pro toto období ocenění uděleno. K naplnění svých cílů používá fond prostředky získané z darů, grantů, vkladů a dalších příjmů.

Své případné návrhy na ocenění (se stručným zdůvodněním) můžete posílat na e-maily: bela@online.no.
Návrat na obsah