Ocenění pro rok 2019 - Nadační fond Běly Jensen

Nadační fond Běly Jensen
Přejít na obsah

Ocenění pro rok 2019

6. prosince 2019 získal ocenění

genmjr. Ing. Josef Šíba

za nastavení nové, doposud nevídané dimenze ve spolupráci dětí a vojáků. Díky jeho podpoře a spolupráci s hnutím se tak AČR stala příkladem toho, že i vojsko může být poslem míru a mírnit utrpení. V dětech, které se do spolupráce s hnutím Na vlastních nohou - Stonožka zapojily, probouzí respekt k obecně lidským hodnotám a vědomí nutnosti podpory těch méně privilegovaných dětí, které potřebují pomoc.

Návrat na obsah